Change logo Change logo


Shell

Welkom bij Change Communicatie en Advies

Organisatieverandering en interne communicatie gaan hand in hand.

Organisatie-verandering en interne communicatie gaan hand in hand.

Het organisatielandschap van vandaag kent geen vaste patronen meer. De actualiteit verandert constant. Sterker nog, we maken ’m zelf. Met een simpele tweet twitteren we een organisatie zó op de knieën. Als die er tenminste niet op de juiste manier mee om weet te gaan.

Een dergelijk landschap vraagt om een andere rol van organisaties. Zij moeten weten hoe met dergelijke veranderingen om te gaan. Hoe ze mondige medewerkers mee kunnen nemen in het veranderproces. Dit vraagt om maatwerk met een hoofdrol voor interne communicatie.

Welkom in de wereld van Change Communicatie en Advies: partner, adviseur, coach en begeleider van veranderingen. Daadwerkelijke verandering op basis van veranderkunde en interne communicatie.


Wilt uw meer weten?

maak een afspraak

Of lees nog even verder.


Fish

Begeleiding & Advies

Nadruk op het veranderproces
geeft 85% succes.

Aandacht voor het veranderproces leidt bij organisaties tot betere resultaten. Soms tot wel 85 procent. Want veranderen is ontwikkelen. Daarom loont het als medewerkers oplossingen zélf bedenken. Ook om imagoschade als gevolg van de verandering te voorkomen.

Interne communicatie is dé succesfactor bij het richting geven aan veranderingen. Bij organisatieveranderingen draait het meestal om de invulling van beleid of een nieuwe strategie. Of om het beter of anders structureren van de organisatie. Daarvoor is een goede begeleiding en coaching van het veranderproces vereist.

Change Communicatie en Advies koppelt de veranderrichting aan een passende communicatieaanpak.

Wilt u advies of hulp bij de aanpak van uw veranderproces? Voor beide kunt u terecht bij Change Communicatie en Advies.

colorbar
Chameleon

Training & Coaching

Verandering brengen door zelf te veranderen.

Organisatieaanpassingen zijn ook voor leidinggevenden vaak niet gemakkelijk. Van hen wordt verwacht dat ze het gewoon oppakken. Vaak ten onrechte. Want een verandering is voor leidinggevenden vaak net zo ingrijpend als voor medewerkers. Bovendien wordt van hen verlangd dat ze de verandering kunnen uitleggen.

Een periode van individuele coaching kan goed inzicht geven in een rol als leider-nieuwe-stijl. Uiteraard is coaching afhankelijk van individuele wensen en behoeften. Op basis van intakegesprekken bepaalt Change Communicatie en Advies samen met de leidinggevende(n) hoe de uiteindelijke coachingsopdracht eruit ziet. Respect, reflectie en het durven opzoeken van de ‘oncomfortabele zone’ zijn belangrijke succesfactoren voor de effectiviteit van de coaching.

Wij begeleiden afdelingen, managers en medewerkers bij de nieuwe functioneringseisen die aan hen worden gesteld. Trainingen die op maat ingepast kunnen worden zijn onder meer:

  • Effectieve samenwerking in teams
    (gebaseerd op Belbin teamrollen model);
  • Omgaan met veranderingen in persoonlijk functioneren;
  • Vertalen van nieuwe werkeisen naar effectief en ander gedrag;
  • Samenwerken in nieuwe werkprocessen;
  • Werken als projectteam in de reguliere organisatie;
  • Zitten we op dezelfde lijn? Voor managementteams (Lencioni-based);

Ook zijn er trainingen om de werkprocessen beter op elkaar af te stemmen. Communicatieve kwaliteiten en samenwerking verbeteren immers resultaten.

colorbar
Follow the white rabbit

Vraagstukken

Mensen willen best veranderen,
maar niet veranderd worden.

Mensen hebben geen weerstand tegen veranderingen. Maar ze willen er wél invloed op kunnen uitoefenen. Ze willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Ze willen zich ontwikkelen.

Het goed samenbrengen van de juiste veranderstrategie, interne communicatie, participatie en veranderresultaten is een vak op zich. Vaak is het heel goed mogelijk om medewerkers echt te betrekken bij organisatieveranderingen. Veel deskundigheid staat immers op de werkvloer. Waarom zou een organisatie daar geen gebruik van maken?

Vraagstukken die Change Communicatie en Advies op het lijf zijn geschreven:

“In ons bedrijf is de structuur niet afgestemd op goede afdelingssamenwerking. Hoe kunnen we dat verbeteren zodat mensen gemotiveerd met elkaar samenwerken?”

“Een van de business units is financieel ongezond en niet meer te redden. We moeten dit onderdeel sluiten om de rest van het bedrijf gezond te kunnen houden.”

“Door een fusie hebben we nu meerdere bloedgroepen in de organisatie en de culturen verschillen nogal. Hoe kunnen we onze samenwerking verbeteren?”

“De Raad van Bestuur heeft een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld. Wij willen dat de hele organisatie bij de implementatie wordt betrokken, ook vanwege de veranderingen op het eigen functioneren van elke medewerker. Hoe pakken we dat aan?”


Deze en andere vragen zijn voor ons dagelijkse praktijk.
Wij helpen u graag verder.

maak een afspraak
Heart

Opdrachtgevers

Verandering biedt organisaties en medewerkers perspectief.

Een organisatieverandering wordt door medewerkers doorgaans als bedreigend ervaren. Maar in tweede instantie blijkt vaak dat die verandering juist perspectief biedt. Daarom is een goede samenwerking tussen de organisatie–, communicatie– en HRM–disciplines onontbeerlijk. Samen kunnen zij het nieuwe perspectief concreet maken.

Change Communicatie en Advies begeleidde onder meer de volgende organisaties bij veranderingen:

Zuiveringschap HEW
Cultuurverandering om medewerkers niet meer inputgericht, maar outputgericht te leren denken en werken.

Strukton Groep
Communicatie op strategisch niveau brengen en werkmaatschappijen positioneren naar hun eigen stakeholders.

Woonzorg Nederland
Reorganisatie om binnen een half jaar 20% personeel te laten afvloeien.

Science Park Amsterdam
Samenwerking tussen partners om tot een eenduidige positionering te komen voor het gebied in zijn geheel en voor alle gehuisveste organisaties.

ING Bank
Reorganisatie en concentratie van drie rekencentra op één locatie. Samenwerking tot stand brengen tussen medewerkers uit Rotterdam, Amsterdam en Arnhem.

Atradius Nederland
Het klantgedrag van medewerkers laten aansluiten op de externe positioneringfilosofie, en hen daarin faciliteren met organisatorische aanpassingen.

ING Groep
Outsourcing van circa 1000 medewerkers en hun werkzaamheden, in Nederland en België, naar drie nieuwe werkgevers.

Corus Colors
Brandingstrategie om merk beter te positioneren bij de externe beslissers over de toepassing van voorgelakte stalen gevelbekleding.

PWN Noord Holland
Klantencommunicatie verbeteren door alle bedrijfsprocessen in kaart te brengen en de klant-contactmomenten en communicatiemiddelen te analyseren en aan te passen.

Strukton Rail
Internationale herpositionering van de spooronderhoudsactiviteiten, mede gebaseerd op de – opnieuw vastgestelde – kernwaarden van de organisatiecultuur.

ProRail
Communicatiemanagement van strategisch programma om zeven binnenstedelijke grote stations te profileren met het oog op de komst van de Hogesnelheidslijn. Tevens adviseur organisatieherstructurering.

colorbar

Wie wij zijn

Achter Change Communicatie en Advies zit Raymond Schra.

Met een bedrijfskundige- (Nyenrode), Change Management (Sioo) en communicatieachtergrond beschikt hij over meer dan 25 jaar ervaring in veranderprojecten en interne communicatie bij veranderingen.

Sinds 2002 maakt hij deel uit van het kennisplatform OrgComm. Ook is hij lid van de activiteitencommissie van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs, Ooa.

Daarnaast doceert Raymond communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht.

Raymond Schra

“Als ‘organisatieadviseur- met- communicatie- als- expertise’ beweeg ik me graag op het snijvlak van organisatie- HR- en communicatievraagstukken: de wereld van veranderingsprocessen. Door mijn lange ervaring en grote netwerk kan ik organisaties nagenoeg altijd helpen met hun vraagstukken.”

Wilt u meer weten over de veranderfilosofie van Change Communicatie en Advies? Download hier een korte inleiding.


Vrijblijvend advies nodig?
Ik kom graag langs om kennis te maken.


Bel: +31 (0)6 22 93 41 33 of mail: info@changecommunicatie.nl voor een afspraak.

Raymond Schra is co-auteur van het in 2010 verschenen boek “Veranderkunst, communicatiemanagement in praktisch perspectief”.

Bestel hier het boek

Veranderkunst

Change Communicatie en Advies

Noordzeestraat 21
2202 HW, Noordwijk aan zee
T: +31 (0)6 22 93 41 33

Raymond Schra
info@changecommunicatie.nl

© 2018, Change Communicatie en Advies
Designed & build by: Niels Luigjes